Privacy Policy van Medik8 Benelux, gevestigd te Didam

Artikel 1 Algemeen

Medik8 Benelux respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. Informatie en gegevens die gebruikers en klanten aan Medik8 Benelux verstrekken zullen zorgvuldig behandeld worden en worden niet aan derden verstrekt. Deze Privacy Policy is van toepassing op alle diensten die Medik8 Benelux levert. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op diensten en/of producten die geleverd worden door andere bedrijven of individuen. Het is van groot belang dat u deze Privacy Policy zorgvuldig leest.

Indien u gebruik maakt van onze diensten of onze website, accepteert u deze Privacy Policy.

Artikel 2 Waarom verzamelt Medik8 Benelux informatie?

In een aantal gevallen heeft Medik8 Benelux persoonlijke gegevens nodig. Medik8 Benelux verzamelt deze informatie zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de diensten van Medik8 Benelux biedt.

Artikel 3 Wat gebeurt er met uw informatie?

Alle persoonlijke gegevens die door Medik8 Benelux opgeslagen worden zullen door Medik8 Benelux zo goed mogelijk beschermd worden. Medik8 Benelux zal, zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, (technische) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd en/of vernietigd worden. Echter, ondanks alle inspanningen zijn geen enkele veiligheidsmaatregelen ondoordringbaar.

Medik8 Benelux zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De werknemers van Medik8 Benelux, haar directie en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden enkel en alleen aan derden verstrekt indien Medik8 Benelux daartoe door een wettelijke bepaling verplicht is.

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • het aanmaken van een nieuwsbrieftemplate;
  • het optimaliseren van haar diensten;
  • het corresponderen over de diensten van Medik8 Benelux;
  • het verzamelen van statistieken ten behoeve van de reportage van uw nieuwsbrief.

In sommige gevallen maakt Medik8 Benelux gebruik van diensten en producten die door derden worden aangeboden. Voor het betalen van uw facturen dient u toe te stemmen met een automatische incasso. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, dan kan het voorkomen dat Medik8 Benelux uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor de (goede) uitvoering van hun diensten en/of producten.

Naast bovenstaande situaties deelt Medik8 Benelux in de volgende situaties uw persoonlijke gegevens met derden:

  • leveranciers en andere dienstverleners die door Medik8 Benelux zijn ingeschakeld en die toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werk;
  • in geval er sprake is van een juridische procedure;
  • ter bescherming van de rechten en eigendommen van Medik8 Benelux zoals: haar overeenkomsten en algemene voorwaarden;
  • openbaarmaking nodig is in een noodsituatie of ter bescherming van een (andere) persoon;
  • bij fusie en verkoop van bedrijfsmiddelen.

Artikel 4 Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die mogelijk bij het bezoek aan een website – door middel van uw browser – op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie bevatten over uw voorkeuren/gedragingen tijdens het surfen op desbetreffende website om u bij een herhaald bezoek van dienst te kunnen zijn.

Artikel 5 Gebruik van cookies en duur

Social media cookies. Op onze website zijn buttons opgenomen ten behoeve van social media. Deze buttons werken met behulp van stukjes programmacode die afkomstig zijn van Facebook, Twitter, Linkedin of AddThis. Bij gebruik van deze programmacode worden cookies geplaatst waar Medik8 Benelux geen invloed op heeft. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter, Linkedin of AddThis (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Twitter, Facebook, LinkedIn en AddThis opgeslagen op servers. LinkedIn, Twitter, Facebook en AddThis stellen zich te houden aan de zogenaamde ‘Safe Harbor principles’ en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Analytics cookies. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar servers van Google. Google stelt zich te houden aan de ‘Safe Harbor principles’ en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Overige cookies. Ten behoeve van het gebruik van Cookie Consent en AddThis worden onderstaande cookies gebruikt. Zondere deze cookies werken deze programma’s niet naar behoren op deze website.

Artikel 6 Toestaan en afwijzen van cookies

U kunt naar believen te allen tijden cookies toestaan of afwijzen van onze website via de Privacy Instellingen. Cookie Consent is een gratis programma dat wij hiervoor hebben ingezet. Hierbij is er voor u een voorselectie gemaakt tussen social media en analytics cookies. Voor beide soorten cookies kunt u desgewenst de volgende mogelijkheden selecteren: sta cookies toe of Wijs cookies af. Voor de functionaliteit van dit programma worden uw keuzes bewaard in zogenaamde cc_ cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij het opnieuw bezoeken van onze website niet telkens geconfronteerd wordt met dezelfde vraag.

Elke webbrowser biedt mogelijkheden om de cookies te beheren die op uw computer zijn opgeslagen. Indien gewenst kunt u ook via uw eigen webbrowser uw cookies beheren. De wijze waarop deze beheerd worden verschilt per webbrowser. Medik8 Benelux verwijst u naar de handleiding van uw eigen webbrowser om na te gaan hoe dit te bewerkstelligen.

Artikel 7 Overige informatie

Indien u nog vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact met Medik8 Benelux opnemen. Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden. Medik8 Benelux is te allen tijde gerechtigd haar Privacy Policy te wijzigen. De meeste recente wijzigingen vindt u op deze pagina.